Livsstil

Under rubriken "Livsstil" presenterar vi produkter som finns i gränslandet mellan sport/fritid och paddling men som inte alltid är specifika för paddling utan har bredare användningsområde. Utbudet på hemsidan kommer att utökas efter hand.
4 produkter