Dataskyddspolicy

Dataskydd och integritet hos Plums AB

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Syftet med lagen är att vi alla ska få en större kontroll över hur personuppgifter hanteras samt öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter definieras som alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Förutom personnummer så kan andra uppgifter så som adress, telefonnummer eller e-postadress också anses som en personuppgift.

När du använder våra tjänster, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Den här informationen syftar till att förklara hur Plums AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att höra av dig till oss med dina frågor eller funderingar.

Plums AB, Org.nr. 556888-7938, Lilla Bommens torg 2, 411 04 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in och i vilket syfte?

Information som du själv ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, exempelvis när du lägger en order, registrerar dig för nyhetsbrev, kontaktar oss, när du använder ”Mina sidor” eller någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster (såsom när du lägger en order eller använder ”Mina sidor”), kan vi samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
  • Historisk information - din köphistorik.
  • Information om hur du interagerar med Plums AB - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
  • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Ändamål Syfte 
Laglig grund
Köp/beställning
För att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande om köp eller beställning.
Avtal med den registrerade. 
Kundservice
För att vi ska kunna ta emot och hantera ärenden via telefon, post eller e-post samt sociala medier.
Avtal med den registrerade samt andra berättigade intressen.
Följa lagstiftningen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt, bokföringslagar och kapitaltäckningskrav.
Rättslig förpliktelse
Personifierad upplevelse För att anpassa webbsidan och erbjuda dig bästa möjliga upplevelse. Intresseavvägning, berättigat intresse
Marknadsföring
För att visa våra produkter och erbjudanden både på vår sajt och genom samarbetspartners.
Intresseavvägning
Nyhetsbrev För att skicka ut information och kunderbjudanden. Samtycke

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt nedan. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Logistikföretag
Logistik- och transportföretag som levererar dina varor. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.

Betaltjänstföretag
För att hantera betalningar via sajten använder vi oss av olika betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantörerna är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av dina personuppgifter, och har separata villkor som gäller för dem.

Myndigheter

Om det krävs enligt lag kan vi komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. Polisen eller Skatteverket.

Utanför EU/EES

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade.

Mottagare vid avyttring

Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data så länge du är kund och därefter i 36 månader för analys och kommunikation och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraksåtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och regulatoriska krav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter från dig som används hos oss. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Om du har ett konto hos oss kan du själv logga in och se ex. kontaktuppgifter.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter gällande de fall där datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. 

Och så var det cookies (kakor)

Plums AB använder sig av cookies för att leverera en bättre upplevelse för dig. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner och enligt lagen om elektronisk kommunikation (2022:482) skall vi informera om att cookies används, vad cookies används till samt hur man kan undvika dessa.

Vi använder cookies framför allt av tekniska skäl för att hålla reda på vad en användare gör på hemsidan. Det handlar om att anpassa webbplatsen efter besökaren, hålla reda på vilka varor som lagts i inkorgen, inloggningar o.s.v. Men även för att kunna mäta trafik och för att kunna utvärdera marknadsföringsinsatser. 

Du kan blockera vår webbplats från att lagra cookies på din dator genom inställningar i din webbläsare men då kommer mycket av funktionaliteten på sidorna att sluta fungera, bland annat kan du inte handla hos oss. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se webbläsarens hjälpsektion för mer information om hur du kan anpassa användandet av cookies på din dator.

Vill du någon gång ändra dina cookie-inställningar för vår sida kan du göra det på sidan för Cookie-inställningar

Kontakt

Om du har några frågor kring hur vi tar hand om dina personuppgifter är du alltid välkommen att höra av dig till mail@plums.se. Om du inte är nöjd med det svar du får från oss eller hur vi hanterar dina uppgifter har du rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten.